วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 42 โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว 1.พิธีมอบโล่รางวัลดีเด่น 2.กิจกรรม “ครูชวนวิ่ง Run For Education 2024” 3.กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 มีผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี จำนวน 2,500 คน ณ อาคารสเตเดียมใจฟ้าอคาเดมี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี