วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รุ่น หลักสูตร 1 วัน เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียนให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 ประธานเปิดการฝึกอบรมฯ กล่าวรายงานโดย พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ดังนี้ 1.โรงเรียนพรหมรังษี 2.โรงเรียนบ้านดีลัง 3.โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 4.โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน รวมทั้งสิ้น 108 คน ณ ค่ายฝึกอบรมพิเศษ A-03 กรมรบพิเศษที่ 2 ดำเนินงานโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และคณะทีมวิทยากร