วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รุ่น หลักสูตร 1 วัน
เพื่อปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียนให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการฝึกอบรมฯ กล่าวรายงานโดย พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ดังนี้ 1.โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 2.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 3.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย รวมทั้งสิ้น 104 คน ณ ค่ายฝึกอบรมพิเศษ A-03 กรมรบพิเศษที่ 2 ดำเนินงานโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และคณะทีมวิทยากร