วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล เข้ามาให้บริการ กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี (Digital ID) ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็น🍀ข้อมูลสิทธิในการรักษา 🍀ข้อมูลโรคประจำตัว🍀ประวัติการรับยา 🍀ประวัติการแพ้ยา🍀ประวัติการฉีดวัคซีน🍀ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ[ผลเลือด]🍀ข้อมูลเรื่องค่าความดัน/ชีพจร/น้ำหนักที่เคยวัดที่หน่วยบริการ และข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ