วันที่ 18 มกราคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานการประชุม
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีบุคลากร
สำนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี