วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2566 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีิ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี