วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM ร่วมเข้ารับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี