วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล และ นายวิชัย ประสงค์เศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมวางแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาขอ่งกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี