วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน เข้าร่วมประชุมแทนฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meeting ของ กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับชม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี