วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีบรรชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบรรชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี