วันอังคารที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยปีที่ 12 “ตลาดย้อยุค ” ณ โรงเรียนละโว้วิทยา โดยมี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และเยี่ยมชมพื้นที่บูธจัดกิจกรรม