วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน ชื่นชมยินดี 62 ปี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ณ อาคารโดมราชพฤกษ์ ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนคนเก่ง รางวัลประกวดความสามารถ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566