ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ) ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สถานศึกษากลุ่ม ๒ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลต่าง ๆ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ งานศิปลหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี