นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นายไพโรจน์ เริงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กล่าวรายงาน พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด และสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนอนุบาลลพบุรี