วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 22567 นายดุสิทธ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมนำบุคลากรสำนักงาน
ร่วมกิจกรรมจังหวัด “สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด” บริเวณพื้นที่เมืองเก่า วังนารายณ์ราชนิเวช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งพื้นที่ให้ส่วนราชการช่วยกันทำความสะอาด