วันที่ 8 มกราคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วยนางสาวเกศกัญญา อยู่สุข ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สิบเอกกฤษฎากร โพธิ์ย้อย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวภัทราภา พูนโพธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี