วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมนำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา…พาน้องยิ้ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน และได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บขยะ เศษวัสดุ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี