วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิภา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา กับคณะผู้บริหาร และรับฟังบรรยงานสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร จำนวน 35 คน ณ บ้านเด็กกำพร้า วัดถ้ำตะโก พุทธโสภา โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟัง