วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายสหพล วิเศษศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนายภูวนาท พรหมเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลพบุรี กำหนดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมจิตอธิษฐานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และเคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ผ่านโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล