วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมพิธีงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานพิธี ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี