วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นางสาวธิรดา วันธุรัตน์ และนายสหพล วิเศษศรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพร้อมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี