วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีนมยูเอชทีให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน นมยูเอชจำนวน 82 ลัง ได้แก่ ร.ร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม ร.ร.บ้านเขาขวาง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม ร.ร.บ้านลำโป่งเพชร ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ และ ร.ร.โกรกรกฟ้า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางนุชจรีย์ วิปุลานุสาสน์ ผู้จัดการบิ๊กซีลพบุรี สาขา 1 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้