วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นางทิพวรรณ ผ่องสุขใจ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช