วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี
ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี