วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวิศึกษา กล่าวเปิดงานดังกล่าว ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี