วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมและมอบ
ของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สวนสัตว์จังหวัดลพบุรี