วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นายพิชญพงศ์ กีรติศานติ์ ส.อ.กฤชฎากร โพธิ์ย้อย นายสหพล วิเศษศรี ร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี และลานด้านหน้าเสาธง ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี