สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562

วันที่ 25 พ.ย. 2562


การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารแนบที่ 2 เอกสารแนบที่ 3
Untitled Document