ผลการรายงานผลข้อมูลโคตรงการผ่านระบบ MES

Continue Readingผลการรายงานผลข้อมูลโคตรงการผ่านระบบ MES

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา…พาน้องยิ้ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Continue Readingร่วมกิจกรรมจิตอาสา…พาน้องยิ้ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

Continue Readingรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรครั้งที่ 1

Continue Readingแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรครั้งที่ 1

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี งบประมาณ 2567

Continue Readingกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี งบประมาณ 2567

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Readingกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Continue Readingนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล