สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 ev
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
ประกาศ
แก้ไขประกาศ
แก้ไขประกาศ ฉบับที่ 2
เกษตรกรรม
คณิตศาสตร์
คหกรรม
คอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
ดนตรีไทย
นาฎศิลป์
ปฐมวัย
พลศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์
ฟิสิกส์

ต้องอภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากจึงทำให้เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้
สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ได้ที่ https://www.facebook.com/lripeo/

Untitled Document