สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สรุปจำนวนโรงเรียนในสังกัด
สรุปข้อมูลนักเรียนในสังกัด
สรุปข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
รายการ
ดาวน์โหลด
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลปีการศึกษา 2560
รายการ
ดาวน์โหลด
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลปีการศึกษา 2559
รายการ
ดาวน์โหลด
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลปีการศึกษา 2560
Untitled Document