สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

วันที่ 17 ม.ค. 2562


รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document