สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 32 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

วันที่ 21 ก.ค. 2560


รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 32 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document