ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

Continue Readingลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร

Continue Readingร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร

ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

Continue Readingร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

เข้าร่วมประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

Continue Readingเข้าร่วมประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Continue Readingร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Continue Readingการคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี “

Continue Readingการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ให้กับโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี “

28-6-67 รับบุคลากร ใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ

Continue Reading28-6-67 รับบุคลากร ใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”

Continue Readingวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

Continue Readingเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”