ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

Continue Readingร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Continue Readingร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

การคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Continue Readingการคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”

Continue Readingวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 การพิจารณาคัดเลือกทุการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดลพบุรี

Continue Readingประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 การพิจารณาคัดเลือกทุการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดลพบุรี

ร่วมพิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน

Continue Readingร่วมพิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตรน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี

Continue Readingประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตรน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี

ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567 ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

Continue Readingประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567 ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

22-2-67 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ

Continue Reading22-2-67 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนฯ

การประชุมยกร่างแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาจังหวัดลพบุรี​ ใช้หัวข้อ​ “จัดการความรักอย่างไร… ให้มีความสุข”

Continue Readingการประชุมยกร่างแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาจังหวัดลพบุรี​ ใช้หัวข้อ​ “จัดการความรักอย่างไร… ให้มีความสุข”