ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

Continue Readingลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

การคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Continue Readingการคัดกรองยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

พสน.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และติดตาม สถานการณ์ต่อไป

Continue Readingพสน.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และติดตาม สถานการณ์ต่อไป

ร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนทะเลาะวิวาท

Continue Readingร่วมประชุมกับผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนักเรียนทะเลาะวิวาท

ลงพื้นที่ประสานงานกับตำรวจ ในกรณีนักเรียนทะเลาะวิวาทฯ

Continue Readingลงพื้นที่ประสานงานกับตำรวจ ในกรณีนักเรียนทะเลาะวิวาทฯ

จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รุ่น (รุ่น2)

Continue Readingจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รุ่น (รุ่น2)

จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567

Continue Readingจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2567

Continue Readingพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ.2567

ร่วมพิธีงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

Continue Readingร่วมพิธีงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” วางพวงมาลาถวายราชสักการะ