ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร

Continue Readingร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร

ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

Continue Readingร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

ประธานการเปิดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ 256

Continue Readingประธานการเปิดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ 256

ประธานเปิดบ้านวิชการ OPEN HOUSE 2024 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

Continue Readingประธานเปิดบ้านวิชการ OPEN HOUSE 2024 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

ประธานเปิดงาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2024 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2)

Continue Readingประธานเปิดงาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2024 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2)

ประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยปีที่ 12 “ตลาดย้อยุค ” ณ โรงเรียนละโว้วิทยา

Continue Readingประธานเปิดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยปีที่ 12 “ตลาดย้อยุค ” ณ โรงเรียนละโว้วิทยา

ประธานเปิดงานฉลอง 25 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ และฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

Continue Readingประธานเปิดงานฉลอง 25 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ และฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 42

Continue Readingงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 42

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดลพบุรี

Continue Readingการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดลพบุรี