รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2567 (แบบ สขร.1)

Continue Readingรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2567 (แบบ สขร.1)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

Continue Readingแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 (แบบ สขร.1)

Continue Readingรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2567 (แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (แบบ สขร.1)

Continue Readingรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (แบบ สขร.1)