เป็นความรู้ที่รวบรวมการใช้งานระบบต่างๆ การแก้ปัญภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรเข้ามาศึกษาหาทางแก้ปัญหาเบื่องต้น

คู่มือการลงปฏิทินสำนักงานผ่านเว็บบราวเซอร์

Continue Readingคู่มือการลงปฏิทินสำนักงานผ่านเว็บบราวเซอร์