แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรครั้งที่ 1

Continue Readingแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรครั้งที่ 1

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566

Continue Readingแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566-2570

Continue Readingแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566-2570