รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

Continue Readingรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรครั้งที่ 1

Continue Readingแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรครั้งที่ 1

แผนที่ขับเคลื่อนนำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ปี 2565

Continue Readingแผนที่ขับเคลื่อนนำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ปี 2565

แผนที่ขับเคลื่อนนำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ปี 2565

Continue Readingแผนที่ขับเคลื่อนนำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ปี 2565

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566

Continue Readingแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566-2570

Continue Readingแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ 2566-2570