สัมมนา”การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พ อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ตามโครงการ Innovation for Thai Educaton (IFTE) เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤ อ่านเพิ่มเติม