สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 07 ก.ค. 2561


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1 แบบประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เอกสารแนบที่ 3 เอกสารแนบที่ 4 เอกสารแนบที่ 5
Untitled Document