ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567 ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวภัทราภา พูนโพธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567 ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
เข้าร่วมประชุมโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี