ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร

Continue Readingร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร

เข้าร่วมประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

Continue Readingเข้าร่วมประกอบพิธี พลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Continue Readingร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

28-6-67 รับบุคลากร ใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ

Continue Reading28-6-67 รับบุคลากร ใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ

บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี (Digital ID)

Continue Readingบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี (Digital ID)

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านารเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Readingตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านารเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

Continue Readingร่วมต้อนรับ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

Continue Readingร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

Continue Readingวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566