ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี “วันโรงเรียน” โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (วันก่อตั้งโรงเรียน โดย หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ)

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี “วันโรงเรียน” โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (วันก่อตั้งโรงเรียน โดย หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ) กล่าวคำถวายสดุดีหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ(กิตติ กิตติทินนมหาเถระ) และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร พร้อมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวินิตศึกษา