ลงพื้นที่ต้อนรับ องคมนตรี เยี่ยมเยียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ต้อนรับ พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เยี่ยมเยียนและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 ดร.รัฐพล ธุรพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา