ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2566
และพิธีมอบรางวัล เสมา ป.ป.ส.ดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว