ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566 โดยมี นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 มีกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวด จำนวน 3 กอง