การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน นอกระบบจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
นอกระบบจังหวัดลพบุรี แจ้งเพื่อทราบในเรื่อง 1.ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี
ทุกโรงเรียน ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน สช.นำไปถวายวัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย 2.การจัดงาน
วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567 3.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน
นอกระบบจังหวัดลพบุรี 4.โรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น
จะรับรางวัลในงาน วันครู วันที่ 16 ม.ค. 67 5.สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม
ครูชวนวิ่ง 2024 ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน